Monday, July 27, 2009

Ngaikhidara punshisida laklaroidaba

Loushibasu ngamde nangbu eigi oina
Haidokpasu ngamde echil sina nangbu
Meegi oikhro haina.


Yaorami kannasu nangbu pamjaba
Leirami nangisu thamoi gi khoidaba
Semkhi punshi leipunsu mega.


Leihoukhi eina thamoi meichak khangna
Lamhenba eigi thamoina
Sennaba ngamdaba karamba meekupta
Chamlaba marise nungshiba oikhriba.


Nahakpu eigini haidabasu ngamde
Loushibasu ngamde nangbu eigi oina
Haidokpasu ngamde echilsina nangbu
Meegi oikhro haina.Udrabasu leingamde nangbu yaodana
Kainasu tarri nongmadi soidana…..!!


Khallaroi khankhraba magi wakhal
Karigi adum ningshingduna leiri
Meemangdagi lapthokhraba mabu
Karigi yenge khanna ngairiba…!!Ngaikhigadra punshisina laklaroidaba mabu
Nongoubi chekla gum
Amangba nongbu yengduna..
Punshi pandom lomkhrada…!!Chatkhrabasu ephamdagi lapna
Oikhrabasu lamlanbi kannagi
Leihourani thamoinungda nangi nungshibadi
Mabu amuk hanna!!


Loushibasu ngamde nangbu eigi oina
Haidokpasu ngamde echil sina nangbu
Meegi oikhro haina !!

No comments:

Post a Comment